O nas

Adwokat Kielce sprawy karne

Wojciech Zwierzchowski

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego i prawa podatkowego oraz szkolenia w zakresie dochodzenia wierzytelności na terenie Niemiec. W 1993 r. zdał egzamin adwokacki. Jest członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Pełnił funkcje członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, wykładowca na zajęciach dla aplikantów adwokackich. Członek Rad Nadzorczych spółek z udziałem samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia mediatora. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa spółek oraz postępowań administracyjnych. Negocjuje i przygotowuje umowy w obrocie gospodarczym z podmiotami z obszaru Unii Europejskiej. Posiada duże doświadczenie w zagadnieniach dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych i prawa dotyczącego zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym także w zakresie doradztwa i negocjacji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Sądami oraz Urzędami, w tym Urzędem Patentowym.

Adwokat Kielce sprawy karne - Maciej

Maciej Zwierzchowski

Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach. Z wyróżnieniem złożył egzamin adwokacki w 2017 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Juristiche Fakultät Universität Rostock w Rostocku. Doświadczenie prawnicze zdobywał w renomowanych kancelariach w Kielcach, Krakowie i Warszawie. Oferuje szeroki zakres usług ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności spraw własnościowych (zasiedzenie, podział nieruchomości), spraw frankowych oraz roszczeń odszkodowawczych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów samorządowych oraz w zagadnieniach prawa wekslowego. Certyfikowany mediator sądowy. Autor publikacji w kwartalniku “Palestra Świętokrzyska”. Właściciel strony www.frankowiczekielce.pl Kibic Chelsea Londyn.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555