[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych przez osobę, która samoistnie władała nieruchomością lub rzeczą ruchomą przez określony czas.

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość – jako posiadacz samoistny – nieprzerwanie od lat dwudziestu (w przypadku dobrej wiary) albo trzydziestu (w przypadku złej wiary).

Dla zasiedzenia muszą zostać zatem spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • władający musi być posiadaczem samoistnym nieruchomości, tj. musi władać nieruchomością jak właściciel – nie wystarczy być dzierżawcą, najemcą, użytkownikiem zastawnikiem lub innym posiadaczem zależnym. Wola posiadacza, która decyduje o charakterze władania musi być ujawniona na zewnątrz.
  • musi upłynąć określony czas. Dobra wiara jest w praktyce spotykana znacznie rzadziej, odnosi się do przypadków, gdy władający pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu określone prawo – własność. Posiadaczem w złej wierze jest natomiast ten, kto wie, że nie przysługuje mu prawo albo dowiedział się o tym przez niedbalstwo.

Zasiedzenie pełni funkcję uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub rzecz ruchomej. W praktyce najczęściej dotyczy to nieruchomości, których posiadanie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, lub które zostały nabyte lecz w nieformalny sposób, np. ustnie.

Pamiętajmy, że samoistny posiadacz rzeczy w złej wierze, który w czasie biegu zasiedzenia zwraca się do właściciela lub innej osoby, którą uważa za właściciela, z ofertą nabycia własności tej rzeczy w drodze umowy, nie pozbawia swego posiadania przymiotów samoistności, chyba że z innych okoliczności wynika, iż rezygnuje z samodzielnego i niezależnego od woli innej osoby władania rzeczą.

Jeżeli podczas biegu zasiedzenie nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi co najmniej trzydzieści lat. Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

Sprawy o zasiedzenie prowadzi sąd rejonowy, w obrębie którego położona jest nieruchomość. Do kręgu osób zainteresowanych w sprawie o zasiedzenie, którzy powinni być uczestnikami tego postępowania, zalicza się nie tylko dotychczasowych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców oraz posiadaczy samoistnych innych niż wnioskodawca, posiadaczy gruntów sąsiednich roszczących sobie prawa do własności nieruchomości lub przygranicznych pasów gruntu i osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, lecz także posiadaczy zależnych, posiadających nieruchomość z tytułu umowy dzierżawy, użytkowania lub na innej podstawie prawnej. Osoby te, chcąc wziąć udział w sprawie o zasiedzenie powinny wykazać, że przysługuje im takie uprawnienie do nieruchomości, iż wynik tego postępowania dotknie ich praw.

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie stanowi kwotę 2000 zł.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row section_type=”fullwidth” columns_gap=”none” equal_column_height=”middle-content” padding_top_multiplier=”” padding_bottom_multiplier=””][vc_column width=”1/2″ column_fullheight=”fullheight” tablet_width=”1″ tablet_landscape_column_fullheight=”false” tablet_portrait_column_fullheight=”false” mobile_column_fullheight=”false” heading_color=”light” css=”.vc_custom_1474289280143{background-image: url(https://greatives.eu/themes/movedo/wp-content/uploads/2016/06/area-bg-01.jpg?id=13180) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” font_color=”#ffffff”][movedo_empty_space height_multiplier=”6x”][movedo_title heading=”h6″ align=”center”]Masterfully Handcrafted for Awesomeness[/movedo_title][movedo_title heading_tag=”h2″ heading=”h1″ increase_heading=”300″ align=”center” margin_bottom=”0″]WE DO MOVE[/movedo_title][movedo_title heading_tag=”h2″ heading=”h1″ increase_heading=”300″ align=”center” margin_bottom=”0″]YOUR WORLD[/movedo_title][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][movedo_social_links icon_size=”small” icon_color=”white” icon_shape=”circle” shape_color=”white” shape_type=”outline” align=”center” twitter_url=”#” vimeo_url=”#” behance_url=”#”][movedo_empty_space height_multiplier=”6x”][/vc_column][vc_column column_effect=”mouse-move-x-y” column_effect_sensitive=”normal” column_effect_limit=”3x” width=”1/2″ tablet_width=”1″ css=”.vc_custom_1474289319001{padding-right: 31% !important;padding-left: 31% !important;}”][movedo_empty_space height_multiplier=”3x”][movedo_title heading=”h5″]Greatives – Design, Marketing, Sales[/movedo_title][vc_column_text]Working Hours : 09:00 – 19:00 Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004 Phone : +380 22 333 555[/vc_column_text][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][/vc_column][/vc_row]