zniesienie współwłasności - kielce prawnik

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości może być skomplikowanym procesem, który wymaga precyzji, wiedzy prawniczej i starannego planowania. Posiadamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego przeprowadzenia tego procesu, zapewniając naszym klientom profesjonalne wsparcie na każdym etapie.

Wsparcie w zniesieniu współwłasności nieruchomości

Oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. Nasz zespół jest w stanie pomóc w różnych sytuacjach, takich jak:

– podział majątku wspólnego

– rozwiązanie sporów dotyczących nieruchomości

– sporządzenie umów dotyczących zniesienia współwłasności

– reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych

Dokładnie analizujemy okoliczności sprawy i potrzeby klienta, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie. Działamy w interesie klienta, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego podziału i ochrony praw i interesów.

Proces zniesienia współwłasności nieruchomości

W procesie zniesienia współwłasności nieruchomości, nasi prawnicy podejmują szereg kroków mających na celu zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania. Analizujemy dokumentację dotyczącą nieruchomości, sprawdzamy stan prawny, identyfikujemy wszystkich współwłaścicieli i ich udziały, oraz opracowujemy strategię działania. Wspomagamy  klientów w negocjacjach między współwłaścicielami, starając się osiągnąć porozumienie w drodze mediacji lub ugody.

Jeśli rozwiązanie pozasądowe nie jest możliwe, podejmujemy działania przed sądem. Reprezentujemy interesy klienta, przedstawiamy argumenty prawne i dowody, oraz bierzemy udział w rozprawach sądowych. Dzięki naszej  wiedzy prawniczej, umiejętnościom negocjacyjnym i doświadczeniu procesowym, dążymy do korzystnego rozwiązania spraw dla naszych klientów.

Wsparcie doświadczonych adwokatów

W naszej Kancelarii Adwokackiej stawiamy na transparentność i komunikację z naszymi klientami. Stale informujemy klientów o postępie sprawy, odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy aspekty prawne i udzielamy jasnych i zrozumiałych porad. Naszym celem jest zapewnienie klientom poczucia pewności i zaufania w trakcie całego procesu zniesienia współwłasności.

Zaufanie naszych klientów i skuteczność naszych działań to dla nas priorytet. Dlatego gwarantujemy, że nasi prawnicy podejmują wszelkie możliwe działania, aby chronić prawa i interesy naszych klientów. Zawsze działamy w zgodzie z etyką zawodową, dbając o zachowanie poufności i dyskrecji.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości, jesteśmy do dyspozycji. Nasz zespół adwokatów Kancelarii Adwokackiej mieszczącej się w Kielcach jest gotów zapewnić profesjonalną i skuteczną pomoc prawną.

cywilne sprawy - kilece adwokaci


Nasza Kancelaria prowadzi sprawy cywilne i administracyjne, których przedmiotem są m.in.:

 • Nabycie lub utrata prawa własności (umowy sprzedaży, darowizny, spadkowe, sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenia, uwłaszczenie)
 • Ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe, osobiste, przesyłu)
 • Zobowiązania (sprawy o zapłatę, o wykonanie, niewykonanie lub wadliwe wykonanie świadczenia, sprawy z tytułu rękojmi lub gwarancji, ochrona konsumenta, sprawy z tytułu najmu lub dzierżawy, sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia umowy, unieważnienie umowy)
 • Zagadnienia samorządowe (obsługa gmin, powiatów, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, sporządzanie statutów, wymogi RODO, prawo wyborcze)
 • Umowy (doradztwo, analizy i opinie, skuteczność postanowień)
 • Spółki prawa handlowego (tworzenie, doradztwo, obsługa bieżąca, likwidacja, wykreślenie z rejestru)
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia (sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz podmiotom prywatnym, szkody osobiste i na mieniu, sprawy o dopłatę kosztów holowania, najmu pojazdu zastępczego)
 • Ochrona własności intelektualnej (naruszenie dóbr osobistych, znaków towarowych, patentów)
 • Prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe lub testamentowe, sprawy o nabycie spadku, dział spadku, wykonanie zapisów, sprawy o zachowek)
 • Weksle (wymogi formalne weksla, pomoc przy wypełnianiu weksla, porozumienia wekslowego, dochodzenie należności z weksli, obrona przed roszczeniami)
 • Zagadnienia mieszkaniowe (prawa lokatorskie, prawa i obowiązki członków spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej, sprawy o eksmisję)
 • Zagadnienia pracownicze (stosunek pracy, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, zwolnienie dyscyplinarne, sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, zakaz konkurencji, odpowiedzialność pracodawcy i pracownika, ochrona pracownika)
 • Sprawy „frankowe” (rozliczenia umów z bankiem, unieważnienie umowy, odfrankowienie)
 • Zagadnienia z zakresu prawa budowlanego (proces budowlany, sprawy z tytułu robót budowlanych)
 • Rozwody
 • Umowy spółek cywilnych

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555