Sprawy cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy cywilne i administracyjne, których przedmiotem są m.in.:

 • Nabycie lub utrata prawa własności (umowy sprzedaży, darowizny, spadkowe, sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenia, uwłaszczenie);
 • Ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe, osobiste, przesyłu);
 • Zobowiązania (sprawy o zapłatę, o wykonanie, niewykonanie lub wadliwe wykonanie świadczenia, sprawy z tytułu rękojmi lub gwarancji, ochrona konsumenta, sprawy z tytułu najmu lub dzierżawy, sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia umowy, unieważnienie umowy,),
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia (sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz podmiotom prywatnym, szkody osobiste i na mieniu, sprawy o dopłatę kosztów holowania, najmu pojazdu zastępczego),
 • Zagadnienia pracownicze (stosunek pracy, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, zwolnienie dyscyplinarne, sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, zakaz konkurencji, odpowiedzialność pracodawcy i pracownika, ochrona pracownika),
 • Sprawy „frankowe” (rozliczenia umów z bankiem, unieważnienie umowy, odfrankowienie),
 • Zagadnienia z zakresu prawa budowlanego (proces budowlany, sprawy z tytułu robót budowlanych),
 • Zagadnienia mieszkaniowe (prawa lokatorskie, prawa i obowiązki członków spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej, sprawy o eksmisję),
 • Ochrona własności intelektualnej (naruszenie dóbr osobistych, znaków towarowych, patentów),
 • Umowy spółek cywilnych,
 • Prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe lub testamentowe, sprawy o nabycie spadku, dział spadku, wykonanie zapisów, sprawy o zachowek),
 • Weksle (wymogi formalne weksla, pomoc przy wypełnianiu weksla, porozumienia wekslowego, dochodzenie należności z weksli, obrona przed roszczeniami),
 • Zagadnienia samorządowe (obsługa gmin, powiatów, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, sporządzanie statutów, wymogi RODO, prawo wyborcze),
 • Umowy (doradztwo, analizy i opinie, skuteczność postanowień),
 • Spółki prawa handlowego (tworzenie, doradztwo, obsługa bieżąca, likwidacja, wykreślenie z rejestru).
 • Rozwody,

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555