Sprawy rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne, których przedmiotem są m.in.:

  • Zawarcie małżeństwa (sprawy o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa),
  • Małżeńskie ustroje majątkowe (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, majątek osobisty a wspólny, podział majątku),
  • Ustanie małżeństwa (sprawy o rozwód),
  • Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
  • Sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, uznanie ojcostwa,
  • Stosunki między rodzicami a dziećmi (sprawy o ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, piecza zastępcza),
  • Przysposobienie,
  • Zobowiązania alimentacyjne (alimenty od rodziców, alimenty od małżonka),
  • Opieka i kuratela.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555