Kielce - obsługa prawna dla firm

RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, Pentor, maj 2010  www.city.pl

Strefa biznesu

Każdy kto zakłada i prowadzi firmę wie, jak wiele czynników musi uwzględniać, aby osiągnąć sukces, a także zabezpieczyć przyszłość swoją i swojej rodziny. Wie także, że żadnego z tych czynników nie da się wyizolować, a wszystkie oddziałują wzajemnie na siebie tworząc misterną sieć powiązań i wpływów. Każdy z tych obszarów, jak też ich wzajemne relacje wymagają bezpieczeństwa prawnego.
Mając kilkudziesięcioletnie doświadczenie oferujemy wsparcie na każdym etapie działalności.

  1. Zanim rozpoczniesz : wybór formy prawnej (na własny rachunek, spółka cywilna, a może spółki opisane kodeksem spółek handlowych);
  2. Formalny początek działalności : Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej , Krajowy Rejestr Sądowy (w tym spółka w 24 godziny);
  3. Problemy każdego dnia : podatki, ZUS, zezwolenia, koncesje, zatrudnienie, pracownicy, zleceniobiorcy, dostawcy, klienci i konsumenci, zaległości płatnicze, postępowania sądowe i egzekucyjne;
  4. Zakończenie działalności : sprzedaż przedsiębiorstwa, zawieszenie, likwidacja, rozwiązanie, upadłość.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555